Project Brasil 2012: O Efeito Colibri (het Kolibrie effect, the Hummingbird effect ) 


Voor 2012 hebben gekozen voor een verdere uitrolling van het “Beija-flor effect”.

De Braziliaanse stichting VACCIP is een organisatie van vrijwilligers die zich bezighoud met de mantelzorg en psychologische begeleiding van kinderen met kanker in de stad Piracicaba -Sao Paulo. In tegenstelling tot het Nederlandse zorgstelsel is er in Brazilië geen opvang voor families indien een kind kanker krijgt. Vooral arme families worden hierdoor getroffen. De vrijwilligers van VACCIP hebben zich in 2002 georganiseerd om deze families te helpen met het verstrekking van voedsel, het regelen van kinderopvang en medicatie. Maar ook bemiddeling tussen arts, apotheker en de ouders en het organiseren van speciale dagen voor lotgenootjes.


Het beija flor effect sluit hier goed bij aan want juist kleine plaatselijke initiatieven kunnen een groot positief effect hebben op een samenleving. Net als onze projecten in 2010 en 2011 doneren wij

35 litho's aan stichting VACCIP.


We hebben het dit jaar anders aangepakt door plaatselijk een éénmalige loterij op te zetten. Vanaf april hebben de vrijwilligers lotjes verkocht en daarmee ruim 20.000 reais opgehaald (ongeveer 9.000 euro). Op 27 juli hebben wij het Historisch museum Prudente de Moraes in Piracicaba bereid gevonden een expositie van de 35 kunstwerken te organiseren. De avond van de trekking was spectaculair dankzij de inzet van het museum en de sponsoren. Ook de media heeft veel aandacht besteed aan dit goede doel. Met de opbrengst van de gelote kunstwerken gaat een belangrijke wens van VACCIP in vervulling. De gemeente heeft een stuk grond gedoneerd en met de opbrengst kan de stichting een eigen onderkomen realiseren zodat er vanuit een eigen lokatie dagopvang, mantelzorg en training van de vrijwilligers geregeld kan worden...

follow us:

Our special thanks to Ligia de Almeida & Cristiane Kulig for setting up a benefit raffle

at PETROBRAS Office NL.

Due to their initiative amongst their colleagues we were able to ship the art work to VACCIP -Brasil